Samen school maken

School maak je niet alleen. Daar zijn heel wat partners bij betrokken, waar wij graag naar luisteren.

Wij hebben daartoe verschillende inspraakorganen. Samen maken we de schoolomgeving.

Leerlingenraad

Leerlingen weten beter dan geen ander wat ze anders zouden willen op school. Wij vinden onze leerlingenraad daarom erg belangrijk en houden graag rekening met hun wensen om de dagelijkse werking te verbeteren.
Daarnaast zien wij de leerlingenraad als een fijne oefenschool voor onze kinderen. Ze leren wat democratie is en trainen zich in overleggen en compromissen sluiten.

De leerlingenraad wordt verkozen door de leerlingen. Zij voeren een heuse verkiezingscampagne en stellen zich -eens ze verkozen zijn- voor in alle klassen. Zo weten de andere leerlingen bij wie ze terecht kunnen voor nieuwe voorstellen.

Ouderraad

Ook ouders zijn op onze school heel betrokken. De ouderraad is er om het schoolteam te ondersteunen en is de spreekbuis van alle ouders.

Wil je ook graag meedoen?
Voor de ene is dat actief zijn in de vergaderingen en plannen maken, voor anderen is dat knutselen of zorgen voor drankbediening op een activiteit. Heb je wel eens een uurtje vrij, weet je wat te vertellen over een bepaald onderwerp of ben je handig, hou je van constructief samenwerken en van open communicatie? We kunnen je inzet gebruiken en waarderen. Ieder naar eigen kunnen, interesse en tijdsbesteding. Geïnteresseerde ouders, grootouders en familie zijn zeer welkom. Je kiest waar en hoe je graag wil meewerken. Laat iets van je horen!


'Samen' is onze favoriete plaats om te vertoeven.


Oudercomité
Team achter team

Schoolraad

De schoolraad is een officieel overlegorgaan, dat om de vier jaar verkozen wordt. Elke schoolraad bestaat uit drie personeelsleden, drie ouders, twee vertegenwoordigers uit de nabijheid van de school en de directeur.

Onze schoolraad adviseert de directeur omtrent welzijn en veiligheid, schoolorganisatie en financiële beslissingen. De schoolraad volgt m.a.w. het dagelijks leven van het gehele schoolgebeuren op.


Onze werking