Onze visie

#Dekunstvanhetcreatievedenken

”Creëren, beschouwen, uitdrukken, genieten, bewonderen en beleven”
Wij zijn ervan overtuigd dat cultuureducatie in sterke mate kan bijdragen tot de totale ontwikkeling van elk kind.
Wij willen mensen vormen die weten wat ze willen en voelen, die bewust in het leven staan en zich op verschillende domeinen kunnen uitdrukken. Mensen die hun talenten weten te benutten.
Wij bouwen aan een brug naar verschillende leergebieden en kiezen voor een geïntegreerde aanpak.

#Dekunstvanhetgroenedenken

Wij willen een school zijn waar iedereen zich veilig en geborgen voelt omdat wij ervan overtuigd zijn dat welbevinden en een hoge betrokkenheid essentiële voorwaarden zijn om te groeien.
Wij willen dat onze kinderen in zichzelf geloven en hen kansen bieden om hun mogelijkheden optimaal te benutten. Wij zetten in op actief burgerschap en dragen verdraagzaamheid hoog in het vaandel.

Wij voelen ons erg verbonden met onszelf en de natuur. En maken van duurzaamheid een prioriteit.


Ik denk dat ik het kan want ik heb het nog nooit gedaan.


Catho

#Dekunstvanhetbrededenken

“Wij dagen elk kind uit”
Wij willen elk kind een stevige basis geven opdat het goed voorbereid is voor een toekomst waarin het zijn eigen pad durft bewandelen.
Wij gaan op zoek naar een rijke context waarin kinderen kunnen experimenteren en ontdekken.
Wij vinden het belangrijk dat elk kind eigenaar is van zijn eigen ontwikkeling en zoeken samen naar creatieve manieren om doelen te bereiken.
Wij leggen de lat voor elk kind hoog.


Het mooiste wat je een kind kan geven is een KANS.


Juf Griet
Kleuterjuf

Onze werking